Herlinbladet

Några gånger om årets sänds Herlinbladet ut till sällskapets alla medlemmar. Bladet är en sammanställning av senaste nytt om Herlinbåtarna samt information om kommande aktiviteter. På denna sida presenteras exempel på det blad du får som medlem i Herlinsällskapet. För mer information kring hur du medlem, se fliken "Kontakt".